ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน