เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2251-3934 โทรสาร : 0-2251-4159

sarunya@satitpatumwan.ac.th

คุณศรัญญา ชูเพ็ง (หัวหน้าสำนักงานวิชาการ)

uthai.kae@satitpatumwan.ac.th

ดร.อุทัย แก้วเพชร (หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ)

pongsapitch@satitpatumwan.ac.th

อ.พงศพิชญ์ แก้วกุลธร (หัวหน้างานส่งเสริมทักษะและกิจกรรมการเรียนรู้)

veeraya@satitpatumwan.ac.th

คุณวีรยา รอดสน (หัวหน้างานบริการการศึกษา)

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright © 2020 (Academic Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.