ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 

 

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA คณิตศาสตร

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012